PROPOZICE ÚČASTNÍKŮ  9. ROČNÍKU RALLYE ŽELEZNÉ HORY

HISTORICKÝCH VOZIDEL

 

sobota 27. 8. 2016

 

 

 

Pořadatel:         Auto-Moto Veteráni Přelouč, o.s.    www.amv-prelouc.cz

Místo konání:    Přelouč a okolí

Plán soutěže:      730 - 930      prezentace – Masarykovo nám. Přelouč

                           930 - 1100   výstava vozidel v místě startu

                           1100-1130   rozprava

                           1130           start prvního soutěžícího

                           1500-1600   dojezd posledního účastníka do cíle

                           1630-1730   vyhlášení výsledků

 

 

Směr trasy:     Soutěž povede po silnici II. a III. třídy za norm. provozu. Trasa je vedena dle šipkového

                       itineráře, který soutěžící obdrží při prezentaci. Soutěž vede z Přelouče směr Jankovice,            
                       Semtěš, Ronov nad Doubravou, Třemošnice, Míčov, Práchovice, Kostelec u Heřmanova
                       Městce, Vyžice, Načešice, Stojice, Choltice, Veselí, Valy u Přelouče a zpět do Přelouče.
                       Cíl je opět na startu – Masarykovo náměstí. Délka trasy je cca 60 km.
                       Na trasu bude určen časový limit, překročení limitu = vyřazení ze soutěže.
                       Na trati budou kontroly, které zapíší soutěžícím průjezd do jízdního výkazu.
                       Za neprojetí kontrolou budou přiděleny trestné body.
                       Podrobnější informace budou při rozpravě.

 

 

Kategorie vozidel a startovné:

                       Moto:             do r.v. 1948    M1                 300 kč

                                               1949-1970      M2                 300 kč

                       Auto:              do r.v. 1948    A1                  300 kč

                                               1949-1970      A2                  300 kč

 

                       spolujezdec                                                   100 kč

      mladší vozidlo pouze po dohodě s pořadatelem

 

 


Hodnocení:     1, dle součtu trestných bodů z jednotlivých kontrol

                       2, při shodném součtu bodů rozhodne stáří vozidla

                       3, neprojetí kontroly = 100 trestných bodů                          

                       4, ztráta výkazu – nedokončení v časovém limitu = vyloučení

 

 

Dále budou hodnoceni:

 

Nejstarší řidič, nejmladší řidič, smolař dne, nejvzdálenější účastník, dobové oblečení, ženské posádky, nejstarší auto a moto

 

 

 pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže vozidlo, které neodpovídá stavem a vzhledem vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích. Každý soutěžící se zůčastní na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené svým chováním a stylem jízdy. V případě jakéhokoli poškození vozidla nebude uplatňovat náhradu škody po pořadateli.

 

 

 

Přihlášky zasílejte na:  info@amv-prelouc.cz   do 12.8.2016

informace na tel.:   731 580 694   Havrda Josef