PROPOZICE ÚČASTNÍKŮ  10. ROČNÍKU RALLYE ŽELEZNÉ HORY

HISTORICKÝCH VOZIDEL

 

sobota 26. 8. 2017

 

  

Pořadatel:                            Auto-Moto Veteráni Přelouč, o.s.    www.amv-prelouc.cz

Místo konání:                       Přelouč a okolí

Plán soutěže      

730 - 930       prezentaceMasarykovo nám. Přelouč

930 - 1100     výstava vozidelmístě startu

1100-1130     rozprava

1130              start prvního soutěžícího

1500-1600     dojezd posledního účastníka do cíle

1630-1730     vyhlášení výsledků

 

Směr trasy:        

Soutěž povede po silnici II. a III. třídy za norm. provozu. Trasa je vedena dle šipkového itineráře, který soutěžící obdrží při prezentaci.

Soutěž vedePřelouče směr Velesí u Přelouče, Choltice, Svojšice, Stojice, Licoměřice, Březinka, Podhořany, Starkoč, Bílé Podolí, Svobodná Ves, Litošice, Sovolusky, Brloh a zpět do Přelouče.                       

Cíl je opět na startuMasarykovo náměstí.

Délka trasy je cca 55 km.                       

Na trasu bude určen časový limit, překročení limitu = vyřazení ze soutěže.                       

Na trati budou kontroly, které zapíší soutěžícím průjezd do jízdního výkazu.                       

Za neprojetí kontrolou budou přiděleny trestné body.                       

Podrobnější informace budou při rozpravě.

 

 

Kategorie vozidel a startovné:

                       Moto:

do r.v. 1948        M1    300

1949-1970          M2    300

                       Auto:    

do r.v. 1948        A1    300

1949-1970          A2    300

 

                       spolujezdec                               100

                       mladší vozidlo pouze po dohoděpořadatelem

 

 

Hodnocení:        

1, dle součtu trestných bodůjednotlivých kontrol

2, při shodném součtu bodů rozhodne stáří vozidla

3, neprojetí kontroly = 100 trestných bodů                          

4, ztráta výkazunedokončeníčasovém limitu = vyloučení

 

 

Dále budou hodnoceni:

Nejstarší řidič, nejmladší řidič, smolař dne, nejvzdálenější účastník, dobové oblečení, ženské posádky, nejstarší auto a moto.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže vozidlo, které neodpovídá stavem a vzhledem vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích.

Každý soutěžící se zúčastní na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené svým chováním a stylem jízdy.

případě jakéhokoli poškození vozidla nebude uplatňovat náhradu škody po pořadateli.

   

Přihlášky zasílejte nainfo@amv-prelouc.cz   do 10.8.2017

informace na tel.:   731 580 694   Havrda Josef