Propozice pro účastníky jízdy historických vozidel

2. ročník Rallye Železné hory

aneb

Navázání tradic motorismu v Přelouči

 

                                                                                                                          Sobota   29.08. 2009

Pořadatel:         Auto-Moto veteráni Přelouč, o.s.     www.amv-prelouc.cz

Místo konání:   Přelouč a okolí

Sraz účastníků:                800-930                  hodin prezentace – nám. TGM  Přelouč

                                             930-1100               hodin výstava vozidel v místě startu

                                             1100-1130             hodin rozprava

                                             1200                      start prvního soutěžícího

                                             1600                        hodin dojezd posledního soutěžicího do cíle

                                             1630                        vyhlášení výsledků

 

Směr trasy: soutěž povede po silnicích II. a III. třídy. Směr trasy bude Přelouč, Zdechovice, Chvaletice, Týnec nad Labem, Kladruby nad Labem, Semín, s cílem v autokempu Břehy-Buňkov (cca. 3km od Přelouče), kde bude následovat vyhodnocení soutěže a občerstvení pro účastníky. V místě autokempu lze zajistit pro účastníky soutěže ubytování (vlastní stany a chatičky). Maximální počet účastníků je 70.

Orientační jízda historických vozidel se jede za běžného provozu. Každý účastník zodpovídá za technický stav vozidla a jeho užívání.

Trasa jízdy je vedena dle šipkového itineráře v délce cca 50 km. Na trati budou průjezdní kontroly, které soutěžící zaznamená do jízdního výkazu. Na projetí trasy bude určen časový limit. Za neprojetí kontroly budou přiděleny trestné body. Podrobnější informace budou podány během rozpravy.

Kategorie vozidel a startovné:

Motocykly: do r.v. 1950                M1         250,- Kč

                                   1950-75          M2         250,- Kč

Os. automobily do r.v. 1955         A1          250,- Kč

                                   1955-75          A2          250,- Kč

Spolujezdec                                      M           100,- Kč

                                                           A            100,- Kč

Vozidla po roce výroby 1975 mohou startovat pouze po dohodě s pořadatelem.

Ze startovného je hrazeno: ceny pro vítěze kategorií, upomínkový dárek, účastnická plaketa, občerstvení a náklady pořadatele spojené s konáním soutěže.

Hodnocení:

1, dle součtu trestných bodů z jednotlivých kontrol

2, při shodném počtu tr. bodů rozhoduje stáří a obsah vozidla

3, přepsané údaje v jízdním výkazu (vpisy, škrty… atd.)                                                                 

4, neprojetí kontrolou – 100 tr. Bodů

5, ztráta výkazu, nedokončení v časovém limitu – vyloučení

Dále budou hodnoceni:

Nejstarší řidič, nejlepší řidička, smolař dne, nejvzdálenější řidič

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže vozidlo, které neodpovídá vzhledem a stavem. Každý se zúčastní na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené svým chováním a stylem jízdy. V případě jakéhokoliv poškození vozidla nebude uplatňovat náhradu škody po pořadateli.

Protesty lze podat do 30 minut po dojezdu posledního soutěžícího za vkladu 1000,- pořadateli soutěže.

Přihlášky posílat  do 18.8.2009 na email adresu: info@amv-prelouc.cz,

nebo na adresu:               Auto-Moto veteráni, o.s.

                                             Gagarinova    1336

535 01 Přelouč